• sumadigit@gmail.com
  • +381 63 772 99 55
image

Industrija 4.0

Naslovna / Šta radimo / Pratimo trendove / Industrija 4.0

Šta je industrija 4.0?

Industrija 4.0 je novi pristup za postizanje boljih, inovativnih rezultata u privredi,
zahvaljujući napretku u tehnologiji.

Istorija

Prva industrijska revolucija je predstavljala prelazak sa poljoprivredne u fabričku proizvodnju u 19. veku. Druga je obuhvatala period od pedesetih godina 19.veka do Prvog svetskog rata i počela je sa uvođenjem čelika, sa kulminacijom koja je nastala ranom elektrifikacijom fabrika i prvim serijama proizvoda nastalih kao posledica masovne proizvodnje. Konačno, treća industrijska revolucija odnosi se na promenu analogne, mehaničke i elektronske tehnologije na digitalnu tehnologiju koja se odvijala od kraja 1950-ih do kraja 1970-ih godina.

Industrija 4.0

Četvrta, je korak ka digitalizaciji. Današnja komunikaciona infrastruktura omogućava u kapacitetu, i bezbednosti korišćenje teške industrije. Industrija 4.0 koristi Internet of things i sajber-fizičke sisteme kao što su senzori koji imaju mogućnost prikupljanja podataka koje mogu koristiti i potrošači i proizvođači. Drugo, napredak u moćnoj analitici velikih, masovnih podataka znači da sistemi mogu proći kroz ogromne skupove podataka i stvarati uvide na koje se može brzo reagovati.

Pametne fabrike

U centru Industrije 4.0 će biti, “pametne fabrike” koji će preuzimati informacionu i komunikacionu tehnologiju za evoluciju lanca snabdevanja i proizvodnje, donoseći mnogo veći nivo automatizacije i digitalizacije. To znači da će mašine koristiti samo-optimizaciju, samo-konfiguraciju i čak veštačku inteligenciju kako bi kompletirale složene zadatke i operacije pružajući izuzetno superiornu troškovne efikasnost i kvalitetnije proizvode ili usluge.