• sumadigit@gmail.com
  • +381 63 772 99 55
image

Pametni gradovi

Pametni gradovi i normizacija

Savremeni gradovi odraz su nivoa na kojoj se nalazi naša civilizacija, a oni kao takvi, poput veoma snažnih magneta oko sebe privlače najbolje tehnološke, organizacione, ljudske i prirodne resurse.

Cilj “pametnih gradova” jeste da se ujedini duh i pamet svih koji u njemu žive i učiniti ga mestom za život srećnih i zadovoljnih građana.

Interoperabilnost i normizacija su osnovni zahtevi kako bi svaki pojedini do sistema “pametnog grada” mogao kvalitetno da funkcioniše.

Pametni gradovi i ICT

Razvoj “pametnih gradova” svojim tehnološkim unapređenjima kroz upotrebu ICT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) treba biti otvoren prema emocionalnoj, društvenoj i duhovnoj strani čoveka.

Harmonizacija gradskog sistema

Realizacijom “pametnih gradova” će se omogućiti usklađeno funkcionisanje svih složenih sisitema iz različitih oblasti. Kao primere možemo navesti: energetiku, transport, zaštitu životne sredine, državnu upravu, zdravstvo, kulturu i obrazovanje kao najbitnije stavke pri izgradnji integrisanih i kompaktnih gradova.

Priroda i društvo

Uzmimo u obzir najbitniju činjenicu da u gradovima živi više od polovine svetske populacije, a oni koriste više od 80% svih raspoloživih resursa dolazimo do zaključka da se pametni gradovi trebaju razvijati u kompletno integrisane gradove. Prilikom razvoja pametnih gradova, fokus treba da bude na međusobnu povezanost između čovekovog života i prirode koja ga okružuje.

Kvaliet komunikacije u pametnom gradu

Na evropskom i globalnom nivuo dešava se brza normizacijska aktivnost koje će se primenjivati kroz ICT, čime se stvaraju bitne pretpostavke kako bi se normizacija različitih sistema i međusobne komunikacije uspešno i kvalitetno sprovela.