• sumadigit@gmail.com
  • +381 63 772 99 55
image

Naslovna / Šta radimo? / pratimo trendove / IOT

Internet of things

IoT je sistem međusobno povezanih računarskih uređaja, mehaničkih i digitalnih mašina,
objekata, životinja ili ljudi koji su opremljeni jedinstvenim identifikatorima (UID)
i mogućnošću prenosa podataka preko internet mreže bez potrebe za interakcijom između ljudi ili ljudi i mašina.

Kako radi?

IoT ekosistem se sastoji od pametnih uređaja sa mogućnošću pristupa web-u koji koriste ugrađene procesore, senzore i komunikacioni hardver za prikupljanje i obradu podataka koje stiču iz njihovih okruženja.

S kim komunicira?

IoT uređaji dele podatke senzora koji prikupljaju tako što se povezuju na IoT gateway ili drugi edge uređaj gdje su podaci poslati na cloud platformu koji će se analizirati. Ponekad, ovi uređaji komuniciraju sa drugim srodnim uređajima. Uređaji većinu posla rade bez ljudske intervencije, iako ljudi mogu sa njima da komuniciraju - na primer, da ih postavljaju, daju im uputstva ili pristupaju podacima.

Benefiti od IoT

Internet stvari nude brojne benefite kompanijama, omogućavajući im da:
- prate svoje ukupne poslovne procese;
- poboljšavaju iskustvo korisnika;
- štede vreme i novac;
- povećavaju produktivnost zaposlenih;
- integrišu i prilagođavaju poslovne modele;
- donose bolje poslovne odluke; i
- generišu više prihoda.
IoT ohrabruje kompanije da ponovo razmisle o načinu pristupa poslovanju i tržištu nudeći im alate za poboljšanje svojih poslovnih strategija.